Ako platíme na mestskom úrade?

Od 3. 1. 2009 do 16. 1. 2009 budú môcť občania v pokladni Mestského úradu v Rožňave uhrádzať len správne poplatky súvisiace s vybavovaním na úseku matričného úradu a na úseku evidencie obyvateľov. Ostatné správne poplatky, všetky poplatky za miestne dane a poplatky za komunálny odpad sa budú z technických dôvodov prijímať v pokladni MsÚ až od 17.1.2009.
Činnosti na jednotlivých odboroch však budú prebiehať bez obmedzenia.
V pokladni MsÚ sa budú v prechodnom období, t.j. od 1.1.2009 do 16.1.2009 prijímať slovenské koruny aj eurá. Pokladník bude vydávať len eurá.
Upozornenie:
Pokladník v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. § 4 ods.4 môže pri platbách počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a slovenských mincí aj vtedy, ak súčet ich nominálnych hodnôt viac ako štvornásobne prevyšuje hodnotu vykonávanej platby; hodnota vykonávanej platby v eurách a slovenských korunách sa zistí na základe duálneho zobrazovania a ak vykonávaná platba nepodlieha duálnemu zobrazovaniu, jej hodnota v eurách a slovenských korunách sa zistí prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.
Zdroj: Roznava.sk  Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli