Aj v Bratislave znížili počet poslancov


Pre nasledujúce volebné obdobie 2010-2014 bude v mestskom zastupiteľstve Bratislavy 45 poslancov.
 Tento počet je znížený z doterajších 80 poslancov. Tým došlo aj k zmene počtu volebných obvodov a volených poslancov v jednotlivých mestských častiach (MČ).
„Výpočet poslaneckých mandátov v MČ je podľa koeficientu z celkového počtu obyvateľov, ktorých bolo ku koncu roka 2009 podľa Štatistického úradu v Bratislave 431.061,“ zdôvodnil predkladateľ návrhu a predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva Vladimír Mráz.
Poslanec Stanislav Fiala upozornil na prehĺbenie nerovnosti v zastúpení jednotlivých MČ, keď na poslanca v Čunove pripadá 919 a v Rači 6875 obyvateľov. Nové volebné obvody vyvolali rozpornú diskusiu, ktorá však nič nezmenila na predloženom návrhu. Ten nakoniec jednomyseľne schválilo všetkých 64 prítomných poslancov.
Podľa neho bude mať Petržalka 11 poslancov, Ružinov sedem, Staré Mesto štyroch, po troch Dúbravka, Karlova Ves a Nové Mesto, po dvoch Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa. MČ Vajnory, Devín, Devínsku Novú Ves, Lamač, Záhorskú Bystricu, Čunovo, Rusovce a Jarovce budú mať po jednom zvolenom poslancovi.
V Rožňave sa o zníženie počtu poslancov a volebných obvodov usiluje Občiansky klub Rožňava. Aktivisti navrhujú znížiť počet poslancv z 19 na 13 a počet volebných obvodov zo 4 na 2. Svoj návrch chcú podporiť aj petíciou, pod ktorú začali zbierať podpisy.
Petičný výbor tvoria piati aktivisti OK Rožňava, Mgr. Matúš Bischof -poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, Mgr. Miroslav Droždiak, Peter Kmotrik, Mgr. Radoslav Kovács a Ing. arch. Miroslav Timár.
Pre dobrovoľníkov, ktorí im chcú pomôcť so zberom podpisov pod petíciu, uvádzajú kontaktný email okroznava@gmail.com
Samotnú petíciu si môžete otvoriť a vytlačiť kliknutím sem: P E T Í C I A
Mesto Rožňava na svojej internetovej stránke spustilo v súlade s uznesením poslancov verejnú diskusiu na tému VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014, volebné obvody mesta Rožňava a počty poslancov v nich. Zapojiť sa do nej môžete kliknutím sem.
Dokument: Výzva poslancom MsZ v Rožňave
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Súvisiace články: Začínajú zbierať podpisy

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery