72 hodín bez kompromisu

Od 7. do 10. októbra 2010 budú najmä mladí dobrovoľníci v Európe realizovať nápady, ktorými môžu zlepšiť svoje okolie.
Projekt s názvom 72 hodín bez kompromisu úspešne prebieha už vyše 10 rokov vo viacerých európskych krajinách (vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Maďarsku a Slovinsku).
Na Slovensku ho zastrešuje Rada mládeže Slovenska, v Rožňave sa do neho zapájajú mládežnícke strediská Domky – združenia saleziánskej mládeže a Laury, združenia mladých. Spolu s mestom Rožňava pozývajú k aktívnej účasti zvlášť mladých obyvateľov mesta.
„Projektom 72 hodín bez kompromisu môžeme na stovkách projektov ukázať silu dobrovoľníckej práce na Slovensku a oživiť diskusiu o jej hodnote v spoločnosti,“ uviedol pre Inforoznava.sk PaedDr. Pavol Piatrov, predseda strediska.
Domka a Laura chcú projektom 72AA hodín ponúknuť priestor pre angažovanosť- animátorstvo ako životný štýl aj mimo svojho strediska, budovať mentalitu otvorenosti a zvyšovať citlivosť mladých na potreby ľudí v miestnej komunite a umožniť mladým ľuďom byť zodpovednými a čestnými občanmi.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli