1. Rožňavská krachla, ostal dlh!

Stredajšie rokovanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva začalo s opozdením. Vzhľadom na tému rokovania by sa mohlo povedať, že s miliónovým.
Na programe rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského parlamentu, tzn. bez priameho televízneho prenosu, bol „návrh na riešenia situácie v mestskej spoločnosti 1. Rožňavská a. s.„.
Pre poslancov ho pripravila špeciálna 7-členná komisia. Poslanci po vyše dvojhodinovej, a podľa účastníkov aj veľmi búrlivej debaty, 19-bodový návrh s termínmi plnenia do 30. júna, schválili.
V praxi to znamená, že uznesením MsZ /Uznesenie 20. 5. 2009/ boli odvolaní doterajší členovia Predstavenstva aj Dozornej rady a následne boli tieto orgány zvolené nanovo v užšom počte a vo výraznom zastúpení mesta.
Samotnú spoločnosť 1. Rožňavská, a. s. fakticky pohltí príspevková organizácia mesta Technické služby. Podľa schváleného návrhu okrem 4 na prepustenie určených zamestnacov tam prejde 10 zamestancov tejto stratovej mestkej firmy, vrátane jej technického manažéra, poslanca Ladislava Dávida.
V 1. Rožňavskej, a. s. ostane na svojom poste jej doterajší prokurista a riaditeľ Ing. Štefan Grígeľ a ďalších 8 ľudí – 4 v správe OKC a 4 na parkoviskách. Žiadne iné činnosti totiž už 1. Rožňavská, a. s. nebude ďalej vykonávať, celkom zrušiť ju však kvôli DPH za vybudované OKC nemôžu.
Celkový dlh k dnešnému dňu sa podľa dvoch poslancov, ktorých sme oslovili, ale ktorí si neželajú byť menovaní, pohybuje až do výšky 28 mil. korún, tzn. vyše 900 tisíc eur. Prevedením zamestnancov a činností pod mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby bude ho môcť mesto sanovať z rozpočtu – dotácie priamo do akciovky zákon zakazuje.
Ako nám uviedol jeden z poslancov, nemali k dispozícii žaidne presné čísla o hospodárení 1. Rožňavskej, a. s., len samotný návrh.
Komisia, ktorá predložila prijatý nývrh, pracovala v zložení:
Ing. František  Kardoš – zástupca primátora, hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová, poslanec JUDr. Juraj Dubovský, prokurista 1. Rožňavskej, a. s. Ing. Štefan Grígeľ, Ing. Ivan Demény – riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Technické služby, Ing. Ján Štefan – prednosta Metského úradu a Ing. Klára Leskovjanská – vedúca odboru rozpočtu mesta.
Za vzniknutú situáciu nebola okrem odvolania, resp. výmeny štatutárných orgánov vyvodená zatiaľ  žiadna zodpovednosť vo vzťahu k vedeniu mesta. Odvolanie samotného prokuristu nebolo navrhnuté.
Poslancov sme sa pýtali aj na nové obsadenie štatutárnych orgánov, tieto návrhy však nemali vopred písomne, tak si nepamätali z búrlivej diskusie presne mená.
„Vám, novinárom, nikto nedá, neoznámi takéto dôležité rozhodnutia, aby ste mohli informovať verejnosť?“ čudoval sa jeden z nich. Ako ďalej uviedol, je z celej veci veľmi rozrušený a znechutený. „Ten dlh, to je obrovská, astronomická suma, no zrejme nebude politická vôľa pitvať to,“ zdôraznil.
Prijaté rozhodnutie by malo ochrániť mesto pred stratou majetku v exekúciách, ktorým by sa 1. Rožňavská, a. s. nevyhla. Jej vysoký dlh však bude musieť mesto vykryť naliatím peňazí do rozpočtu Technických služieb. Rokovať o zmene v rozpočte mesta budú poslanci už na júnovom aj júlovom riadnom zasadnutí.
Výkonom práv a povinností, teda aj zodpovednosti Valnej hromady je aj v tomto prípade zastupiteľstvom splnomocnený samotný primátor mesta Vladislav Laciak /SMER-SD/. Ten sa vo štvrtok chystá odcestovať do Číny. Podľa oficiálneho vyjadrenia za investormi.
Doterajšie Predstavenstvo:
Jozef Sarvaš – predseda, Ing. Ján Bernáth, Ing. Peter Šima, Ľudovít Kossuth, Csaba Krištof
Doterajšia Dozorná rada:
Ing. Ondrej Bolaček – predseda, Ing. Mária Mandelíková, Ing. Štefan Molnár, Ing. Alexander Váradi, Ing. Ondrej Gallo
Súvisiace články: Nové orgány 1. Rožňavskej, a. s.
Ilustračné foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli