Kategória: História

Poznáte tento erb?

Je trochu utopený v omietke, preto si ho málokto všimne. Označuje dom, ktorý patril kedysi rožňavskému richtárovi Hansovi Mumhartovi, ktorý sa spomína v tejto funkcii v roku 1631. Erb je však o čosi mladší, pochádza približne z polovice 18. storočia a je vytesaný do kusa pieskovca lichobežníkového tvaru v neskorobarokovom slohu. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún

Rožňavská Kalvária

Starý názov rožňavského trojvŕšia Szőlőmál (viničný svah) poznajú skutočne iba tí najstarší Rožňavčania. Aj tí si však už len z rozprávania svojich starých rodičov môžu pamätať časy, keď sa v Rožňave pilo víno z hrozna pestovaného na úpätí týchto vŕškov nápadne pripomínajúcich trojvŕšie na starom uhorskom i novom slovenskom štátnom znaku. Pokračovať v čítaní „Rožňavská Kalvária“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún

Aprílový návrat do Širkoviec

Hneď po napísaní môjho marcového príspevku na tému jednej zaujímavej výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote som sa znovu začítala do Denníkov Ladislava Mednyánszkeho, kde som v rozsiahlom poznámkovom aparáte našla mnoho pozoruhodných súvislostí, ktoré, dúfam, že vhodne doplnia môj prechádzajúci článok. K druhému príspevku ma podnietil aj mesiac apríl, ktorý práve prebieha. Pokračovať v čítaní „Aprílový návrat do Širkoviec“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún

Mednyánszky v Gemeri a Gömöryovci

Keď som pred tromi rokmi čítala v novovydanom slovenskom preklade denníky Ladislava Mednyánszkeho, slávneho maďarského maliara so slovenskými koreňmi, na moje veľké prekvapenie som tam našla zmienku o málo známej gemerskej obci Širkovce (maď. Serke), kde maliar niekoľkokrát navštívil svojho blízkeho priateľa Olivera Gömöryho a jeho manželku Margitu. Pokračovať v čítaní „Mednyánszky v Gemeri a Gömöryovci“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún