Mesiac: marec 2011

Faktúry do tisícky zverejňovať nemusia

Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie už nebudú zverejňovať objednávky na tovary a služby a faktúry za ne do 1000 eur bez DPH. Pokračovať v čítaní „Faktúry do tisícky zverejňovať nemusia“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Stefe.sk reaguje

 V piatok 25. marca sme v rubrike BlogFórum zverejnili príspevok Ivana Kuhna Aká je hodnota podielu mesta?, venovaný uvažovanému predaju podielu mesta v spoločnosti TEKO-R. Pokračovať v čítaní „Stefe.sk reaguje“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Sčítacích komisárov organizujú mestá

Občania mesta, ktorí majú záujem o prácu sčítacieho komisára a spĺňajú stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 11. apríla 2011 na Mestskom úrade v Rožňave v kancelárii č. 208 – II. posch. Pokračovať v čítaní „Sčítacích komisárov organizujú mestá“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Predaj Teko-Ru zaradili dodatočne

Na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk sú zverejňované okrem rôznych informácií a bezplatných reklám aj úradné oznamy. Pokračovať v čítaní „Predaj Teko-Ru zaradili dodatočne“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery