Mesiac: august 2010

Reklamu zverejňujú bezplatne

V minulých dňoch sme hlavnej kontrolórke mesta K. Balážovej adresovali otázky, ktorých časť sa týkala nedávno vynovenej mestskej stránky. Pokračovať v čítaní „Reklamu zverejňujú bezplatne“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

Staršie informácie nezverejnia

V utorok 17. augusta mesto vynovilo vzhľad svojej oficiálnej stránky a zároveň zverejnilo aj uhradené faktúry za prvých 7 mesiacov r. 2010. Pokračovať v čítaní „Staršie informácie nezverejnia“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

Faktúry aj túry

Zverejnenie uhradených i neuhradených faktúr mesta od 1. 1. 2010 je chvályhodným činom, ktorý však odkryl už vôbec nie chvályhodné narábanie (slovo hospodárenie tu nemá svoje významové opodstatnenie) s peniazmi daňovníkov. Zatiaľ najväčšiu odozvu mali zrejme faktúry, uhradené poslancom E. Szabadosovej (SMK) a L. Dávidovi (nez.). Pokračovať v čítaní „Faktúry aj túry“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli