Zafinancovali street workout ihrisko


Rotary klub Rožňava od 25. septembra minulého roku do 5. marca tohto roku pomocou dištriktového grantu zrealizoval projekt pre podporu komunity mesta.

Projekt bol zameraný na podporu detí a mládeže v rozvoji telesného zdravia a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania Street workout ihriska v Rožňave.

Cieľom street workout ihriska je umožniť deťom a mládeži tráviť čím viac voľného času na čerstvom vzduchu, vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať a venovať sa športovým aktivitám, zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

Ihrisko je umiestnené na pozemku Základnej školy Reformovanej cirkvi v Rožňave.

V rámci projektu sa rozbehla spolupráca s touto školou a v budúcnosti plánujú ďalej budovať túto spoluprácu. Workoutové ihrisko bude slúžiť nielen žiakom základnej školy, ale aj širokej verejnosti.

Keďže sídlisko Podrákoš nedisponovalo doteraz žiadnymi možnosťami pre deti a mládež, rozhodli sa umiestniť toto ihrisko pri základnej škole Cieľovou skupinou tohto projektu sú deti a mládež vo veku od 8 do 25 rokov.

Základná škola získala súhlas od rodičovskej rady na výstavbu ihriska na pozemku základnej školy. Takisto pomáhali rotariánom v prípravnej faze.

Celkové náklady vynaložené na zriadenie Street workout ihriska vo výške 2799 Eur boli uhradené z vlastných prostriedkov Rotary klubu Rožňava a tiež z grantovej schémy Rotary International, Dištrikt 2240 Česká a Slovenská republika.

Zdroj: Rotary klub Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery