V nemocnici bude teplejšie

V rožňavskej nemocnici uviedli do prevádzky nový a moderný kotol. Rekonštrukcia tepelného hospodárstva by mala priniesť nemocnici značné úspory.
V Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave riešili problém s tepelným hospodárstvom takmer po 10-tich rokoch. Nový kondenzačný kotol oproti starému spĺňa všetky požiadavky účinnosti a hospodárnosti vykurovacieho systému, pričom neznečisťuje životné prostredie. Spoločne s kogeneračnou jednotkou zabezpečuje nielen vykurovanie priestorov, ale aj ohrev teplej vody.
„Výkon nového kotla zvýšil celkový výkon kotolne. Prejaví sa to v celkovom znížení spotreby plynu a súčasne umožní plynulú reguláciu dodávky tepla pre vykurovanie v závislosti na vonkajšej teplote bez zásahu obsluhy,“ povedal Cyril Mihálik, manažér THP procesov spoločnosti Svet zdravia, a.s., ktorá má nemocnicu v dlhodobom prenájme.
Výmena kotla je prvým krokom v kompletnej rekonštrukcii vykurovacieho systému. Do budúcna plánujú ďalšie aktivity, ktoré by zabezpečili vyregulovanie celej tepelnej sústavy. Cena takéhoto druhu kotla sa pohybuje okolo 135 tis. Eur.
Nové prístrojové vybavenie gastroendoskopického pracoviska
V rožňavskej nemocnice pokračujú aj v modernizácii medicínskych prístrojov. Najnovším prírastkom je gastrointestinálny videoskop. Toto nové prístrojové vybavenie, ktorého hodnota sa pohybuje okolo 70 tisíc Eur, sa používa na endoskopiu horného tráviaceho traktu.
Endoskopia je minimálne invazívna zobrazovacia metóda na optické vyšetrenie štruktúry dutých telových orgánov špeciálnym prístrojom – endoskopom. Prínosom pre pacientov je získanie skutočného obrazu vyšetrovaného orgánu, čo umožňuje okamžité rozlíšenie zdravého a chorobne zmeneného tkaniva. Zdravotné riziká a výskyt komplikácií sú minimálne.
Gastroenterologická ambulancia a endoskopické pracovisko v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. vykonáva diagnostickú a terapeutickú endoskopiu horného aj dolného zažívacieho traktu. V gastroenterologickej ambulancii a na endoskopickom pracovisku pacientov ošetruje kvalifikovaný lekár gastroenterológ a personál s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Rožňavská nemocnica sa prezentovala aj vo vysielaní RTVS z košického štúdia v relácii Fokus, kde o ochoreniach lymfatických uzlín detí hovorila (od 17tej min.) primárka destkého oddelenia Eva Mocová. Reláciu si môžete pozrieť kliknutím sem
Reprofoto: MUDr. Eva Mocová, PhD v diskusnej relácii RTVS 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún