Unikátne fotografie Rožňavy

Roznava 2Aj do nášho mesta prichádza konečne zima, takže v tomto duchu ponúkame našim čitateľom dva malebné zimné pohľady na starú Rožňavu.
Sú približne z prvého desaťročia 20. storočia, ich autorom je János Alt, jeden z prvých a najvýznamnejších rožňavských fotografov, zamestnaním riaditeľ banky. S jeho fotografiami Rožňavy ste sa už stretli (predchádzajúce fotografie rožňavskej synagógy) a ešte sa určite v našom seriáli viackrát stretnete.
V jeho pozostalosti sa nachádza aj niekoľko veľmi zaujímavých fotografií starého Betliara, Krásnej Hôrky, Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej Dlhej Lúky (určitý čas pracoval aj pre Andrássyovcov a býval v Betliari).
Roznava 1Na prvom ponúkanom zábere je časť dnešnej ulice Akademika Hronca s budovou niekdajšieho premonštrátskeho gymnázia (neskôr detská nemocnica), na druhom časť ulice Zeleného stromu so zadným krídlom kláštora vincentiek, ku ktorému bola v priebehu 20-ych rokov 20. stor. pristavaná moderná funkcionalistická budova s betónovou atikou, a nízke domčeky s oblúkovými bránami boli v priebehu 20. stor. zbúrané. Ani most (dnešná lávka pre peších) už nie je dnes na pôvodnom mieste, ale je posunutý o niečo vyššie.
Fotografie láskavo zapožičala pani Eva Tományová z Rožňavy.
Edita Kušnierová
 
Roznava 2DSCF0373Roznava 1DSCF0389

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Radosť z bádania a objavov