Pozemky “za tehelňou”: rodinné domy, alebo hala?

za-tehelnou-2.JPGLukratívne stavebné pozemky „za tehelňou“, ktoré pôvodne mesto plánovalo ponúknuť záujemcom na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v počte 12 parciel, každá v rozlohe 1000 m2, zrejme tak skoro záujemcovia kúpiť môcť nebudú. Mesto nesplnilo vlastné uznesenie, ktorým mali byť v uvedenej lokalite doriešené inžinierske siete, aby ich mesto mohlo predať drahšie.
za-tehelnou-5.JPGAktuálne schválila mestská rada (MR) uznesenie, podľa ktorého doporučuje štvrtkovému zasadnutiu mestského zastupiteľstva (MsZ) jeho pôvodné uznesenie o predaji pozemkov za účelom IBV výstavby zrušiť.
Svoje stanovisko zdôvodňuje skutočnosťou, že o predmetné pozemky majú záujem viaceré subjekty na ich ďalšie využitie. Ako sa ďalej v odporučení MR uvádza, zámer využitia pozemkov bude predmetom príslušných komisií a najbližšieho zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.
Téme sme sa venovali aj nedávno v príspevku „Kto získa pozemky za tehelňou?“, nájdete ho v rubrike Názory s dátumom vydania 3. októbra.
Text a foto: Belo Hefler

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky: August