Vstup do nemocnice označia aj vodorovným dopravným značením

Začiatkom marca oznámilo vedenie rožňavskej nemocnice, že parkovanie v jej areáli je zabezpečené prostredníctvom automatického parkovacieho systému. Zároveň sa zmenili pravidlá vstupu do areálu – hlavným vchodom sa len vchádza, výjazd je možný len cez východnú bránu, doteraz slúžiacu najmä pre zásobovanie.

Pre verejnosť je vyhradené parkovisko pri poliklinike (Zóna 2). Pri vstupnej závore je potrebné si vyzdvihnúť parkovací lístok a pred výjazdom z parkoviska uhradiť parkovné v automatickej pokladni. Potom treba parkovisko opustiť do 15 minút. Parkovanie je spoplatnené sumou 0,50 € za hodinu, kratšie ako 15 minút je zdarma.

Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP a darcovia krvi v deň darovania krvi si môžu dať parkovací lístok bonifikovať (nemusia uhradiť poplatok za parkovanie) vo vestibule polikliniky v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 15:00 hod. Musia však predložiť preukaz osoby ZŤP a parkovací preukaz ZŤP, v prípade darcov krvi potvrdenie o darovaní krvi v daný deň.

aFTw_mapa_rv_park_jpg

Ďalšie parkovisko (Zóna 1) je vyhradená pre zamestnancov nemocnice (parkoviská pri lôžkových blokoch nemocnice, resp. pri technických objektoch nemocnice). Vstup do tejto zóny je umožnený aj návštevníkom nemocnice – na vyloženie, resp. naloženie pacientov pred ošetrením, resp. po ňom.

V takom prípade je potrebné si vyzdvihnúť pri vstupnej závore parkovací lístok a pred výjazdom uhradiť parkovné v automatickej pokladni. Následne do 15 minút opustiť parkovisko. Parkovanie v Zóne 1 je spoplatnené sumou 1,50 € za hodinu, kratšie ako 15 minút je aj tu zdarma. Pozor treba dať na vyznačené zákazy státia.

DSCF3913

Vjazd do Zóny 1 je rozdelený na dva jazdné pruhy – ľavý je určený pre vstup vozidiel zamestnancov a návštevníkov nemocnice, pravý je vyhradený pre vstup sanitiek, resp. vozidiel polície, hasičov apod. Zneužitie tohto vjazdu bude sankcionované sumou 50 eur.

Práve vstup do nemocnice dvomi pruhmi spôsobil, resp. spôsobuje niektorým vodičom problémy. Nevšimnú si dopravné značky a autom vchádzajú v pravom jazdnom pruhu, ako predtým.

Riaditeľa nemocnice Dušana Suchého sme sa preto spýtali, či neuvažujú aj o vodorovnom dopravnom značení – šípky priamo na vozovke by boli neprehliadnuteľnou navigáciou pre vodičov.

„Poldruha mesačná prevádzka parkovacieho systému nám priniesla viaceré skúsenosti,“ priznal riaditeľ. Dopravné značenie, ktoré je aktuálne na komunikáciách nemocnice inštalované, spĺňa podľa neho všetky náležitosti a bolo schválené relevantnými inštitúciami.

„Problémom je, že mnohí vodiči dopravné značky totálne ignorujú a nerešpektujú ich. Práve z tohto dôvodu plánujeme dopravné značenie doplniť o ďalšie prvky, prioritne o vodorovné dopravné značenie,“ spresnil.

„Pevne verím, že toto značenie pribudne v najbližších dňoch. Samozrejme to závisí aj od počasia,“ dodal na záver.

Foto & Video: infoRoznava.sk

Vyskúšali sme vjazd  a výjazd z areálu nemocnice

8 Komentářů k "Vstup do nemocnice označia aj vodorovným dopravným značením"

 1. Toto všetko je v podstate OK. Nie je však OK to, že za „porušenie dopravného značenia“ vyberajú pokutu 50 ,- Euro, čo je v rozpore z platnými právnymi predpismi. Vyberať pokutu za porušenie dopravných predpisov (je to uvedené na príjmovom pokladničnom doklade), môžu len orgány k tomu určené, teda štátna, ev. Mestská polícia, čo však v tomto prípade nebolo tak. Naviac porušili práva občana dané Ústavou SR, kde je taxatívne uvedené, že „občan má právo na slobodu pohybu“, čo tiež v tomto prípade porušili, pretože neumožnili odchod z areálu nemocnice. Prečo NsP nevyvesila niekde upozornenie, že pokiaľ niekto vojde do areálu inak, ako si to vymysleli,(vľavo ako v Anglicku), že zaplatí napr. x-násobok denného parkovného. Videl už niekto na Slovensku to, že v prípade zlého zaparkovania na iných parkoviskách, by zaplatil takúto sumu ? Ja nie ! Veľmi zvažujem podať trestné oznámenie na NsP za obohatenie sa a porušenie práva občana. Takto si potom môže každý podnikateľ vo svojom priestore vyznačiť kde čo a vyberať nezmyselné pokuty.

  • Stále mi vŕta hlavou tá pokuta. Nie som právnik, ale zdá sa mi, že podľa zákona to nie je úplne v poriadku. Napríklad podľa Zákona o strážnej službe
   http://www.minv.sk/?zakony_mvsr&subor=18447
   súkromná bezpečnostná služba môže obmedziť občanovi osobnú slobodu len v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu a len do príchodu polície, ktorú je bezpečnostná služba povinná okamžite privolať. Inak trestný čin obmedzenia osobnej slobody pácha bezpečnostná služba. Tieto služby často prevádzkujú mafiáni bez právnych znalostí a na tomto je možné ich nachytať. Blbé parkovanie nie je trestný čin.

   Obmedziť osobnú slobodu niekomu má možnosť každý, ak je zjavné ohrozenie života, zdravia či značná škoda na majetku, ak to je nevyhnutné, až do príchodu polície. Ale v prípade omylu či zneužitia môže byť sám obvinený z trestného činu. Napríklad ak zadržal osobu, čo sa vlámala do auta a tá osoba bol majiteľ, ktorý stratil kľúče od auta. V tomto ohľade SBS nemá postavenie verejného činiteľa, ale súkromnej osoby a vystavuje sa možnosti trestného stíhania.

   Čo smie a čo nesmie SBS:
   http://kosice.korzar.sme.sk/c/4482159/pracovnik-sbs-sa-nesmie-prehrabavat-vo-veciach-zakaznika.html

   Podobne ako SBS ani revízor vo verejnej doprave nie je verejným činiteľom, ale súkromnou osobou. Teda cestujúci mu nemusí ukázať osobné doklady, len cestovný doklad, lebo to je činnosť, pre ktorú má revízor zmluvu s prepravcom. Protizákonné je aj zadržanie osoby revízorom, lebo jazda bez lístka nie je ani trestný čin, ani len priestupok. Je to len porušenie povinnosti danej zákonom – teda porušenie obchodno-právnej zmluvy. Privolaná polícia nesmie odovzdať osobné údaje SBS, lebo by šlo o trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a policajt by sa sám vystavil postihu. SBS si musí tieto údaje zabezpečiť cez súd a polícia údaje vydá na súdny príkaz. Procedúru však takéto právne úkony predražia.

   Podobne blbé parkovanie nie je ani trestným činom, ani priestupkom. V žiadnom prípade zaň nemožno zadržiavať ani osoby, ani vozidlá. Práve takéto obmedzenie osobnej slobody by sa mohlo stať trestným činom podľa § 183 Trestého zákonníka, ak napriek upozorneniu a výslovnému nesúhlasu občana v takom úsilí SBS pokračuje. Potom je možné podať trestné oznámenie a toto môže byť úspešné.

   Zločinecká dynastia T**** spáchala sériu trestných činov v súvislosti s obsadzovaním a prevádzkovaním budovy na Šafárikovej **, ktorej nebola vlastníkom a nemala súhlas vlastníka. Komerčno-prokurátorská kancelária G****-G****** násilné trestné činy i pokračujúcu okupáciu objektu odobrila. Tiež spôsobila, že sa protest krajského prokurátora ignoroval. Zločinecká dynastia Török, kde sa páchaniu trestnej činnosti venovali cez štyri generácie zločincov, objekt okupuje dodnes. JUDr. Ladislav T****, terajší predstaviteľ zločineckej dynastie T****, napriek právoplatnému odsúdeniu za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, i naďalej podniká ako advokát. Beztrestnosť mu vyplýva z príslušnosti k zločineckej skupine okolo komerčno-prokurátorskej kancelárie G****-G******.

   • Pán Kanala, Vy musíte byť veľmi frustrovaný človek keď neustále vypisujete tieto Vaše pre nikoho nezaujímavé komentáre. Nikoho tie Vaše nezmysli nezaujímajú tak už prestaňte s týmito fantazmagóriami kaziť diskusie k článkom. Ak máte nejaký problém s ľuďmi ktorých tu neustále osočujete, riešte to inde a nie tu. Svedčí to len o Vašom charaktere ak vôbec nejaký máte. Ohovárate ľudí ktorí sa už nevedia brániť čo považujem prinajmenšom za neslušné. Neskrývajte sa tu za komentáre ale postavte sa tým ľuďom zoči voči ak máte odvahu. Čo zrejme nemáte. Ale čo čakať od človeka ako ste Vy? Nemáte rodinu, priateľov, len nekonečný hnev v sebe … Asi Vás len ľutovať.

  • Suhlasim aj ja…to je ******** co oni tam robia …

  • Teraz uz tam dali oznacenia na asfalt ze ty ***** mas ist do laveho pruhu ako v anglicku…najprv si museli pozbierat peniaze nato lebo na vodorovne znacenia uz neostalo penazi…

 2. Jajboha, mamokreff, toto je asi taká správa, ako že som si dal šľahačku na puding a bul to spray z Lidla a chutil chemicky. Načmárať na asfalt čiary, no mali ste si pozvať ministra dopravy na strihanie pásky. Vy ste tam fakt všetci úplne totálni smiešniaci. Veď to je úplne banálna prevádzková vec, ako keď si človek umyje okná a mačiatko spadne z gauča.

Zanechať komentár