Holuby nestrieľajte ani nekŕmte

V diskusii na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk okrem iného zaznela aktuálne otázka čitateľa Michala, ktorý sa spýtal, „či by mesto nemohlo urobiť odchyt alebo odstrel holubov“, keďže podľa neho „situácia začína byť neúnosná“
Ako na stránke uviedla v odpovedi Ing. Alena Baffyová z Odboru výstavby, životného prostredia a źemného plánu Mestského úradu v Rožňave, so žiadosťou o posúdenie situácie vo vzťahu k výskytu holubov v Rožňave a potreby ich regulácie sa obrátili na Štátnu ochranu prírody a krajiny SR – Regionálne centrum Ochrany prírody a krajiny v Spišskej Novej Vsi – Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne a tiež na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Rožňave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave a na Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, odbor ochrany prírody a krajiny.
„Až sa potvrdí premnoženie holubov – zistia sa závažné skutočnosti, ktoré by tohto živočícha kategorizovali ako škodcu a dávali tak možnosť jeho likvidácie ( t. j. aby fyzickú reguláciu vôbec pripustili), budeme spolupracovať s týmito organizáciami pri tvorbe vhodného a konkrétneho návrhu na jeho riešenie,“ uviedla Ing. Baffyová.
Problematika posúdenia nadmerného výskytu, resp. potreby regulácie voľne žijúcich holubov je veľmi zložitá a z platnej legislatívy len pre mestá, či obce nevyplývajú žiadne jednoznačné kompetencie, v rámci ktorých by takéto situácie dokázali rýchlo vyriešiť.
Odporúča sa skôr prijatie preventívnych opatrení – aplikácia rôznych plašičov, zabezpečenie vetracích otvorov na povalách proti vniknutiu, oprava striech, zabraňovanie hniezdeniu holubov osadením sietí na balkónoch, umiestnením mechanických prekážok na parapetách, atď.
Ako ďalej uviedla ing. Baffyová, podľa doterajších skúseností z iných miest je primárne potrebné spraviť všetko preto, aby sa v danej lokalite holuby nezdržiavali. Už vôbec nie je žiaduce ich „kŕmenie“ či „prikrmovanie“. 
Uvítajú, ak občania, ktorí taktiež zaznamenali lokality s nadmerným výskytom holubov v Rožňave, nahlásia tieto údaje v termíne do 1. marca na pracovisko odboru v Kancelárii prvého kontaktu, ktoré je na prízemí Mestského úradu.
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov